Robmy swoje dla kulturyFundacja r?bmy swoje Nasza fundacja powsta?a z potrzeby robienia rzeczy wa?nych dla polskiej kultury i z ch?ci wp?ywu na jej kondycj?. Jeste?my grupa pasjonat?w teatru,muzyki i piosenki, dobrego kina i inteligentnej rozrywki. Pracujemy zespo?owo i tw?rczo. Podejmujemy wyzwania i realizujemy marzenia. Nie marnujemy czasu. Jeste?my zawodowcami. Robimy swoje. Dla kultury.

Fundacja, r?bmy swoje dla kultury, kutura,

Visit: www.robmyswoje.org.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE