s-c.edu.plPolska cho? wszyscy twierdz?, ?e nie, jest krajem wyznaniowym. Zdecydowana wi?kszo dom?w nale?y do chrze?cijan. Chrzcz? oni dzieci, wysy?aj? na religi?, do

wychowanie,szko?a,szko?a ?rednia

Visit: www.s-c.edu.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE