Info-GIIF 2017 - Pranie brudnych pieni?dzy, procedury, GIIFProgram Info-GIIF 2017 to kompleksowe rozwi?zania w zakresie przeciwdzia?ania wprowadzania do obrotu finansowego warto?ci maj?tkowych pochodz?cych z nielegalnych lub nieujawnionych ?r?de? oraz przeciwdzia?aniu finansowaniu terroryzmu, wszystko zgodnie z ustaw? z dnia 16 listopada 2000r. W programie: rejestr transakcji podejrzanych, procedury, szkolenie dla pracownik?w, test sprawdzaj?cy wiedz?, E-Book.

pranie brudnych pieni?dzy, finansowanie terroryzmu, transakcje podejrzane, GIIF, procedury, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, rejestr transakcji podejrzanych, rozwi?zania przeciwko praniu pieni?dzy, ustawa z dnia 16 listopada 2000r, infonetax, pr

Visit: www.giif.com.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE